Fluent NHibernate İle MSSql Bağlantısı Oluşturmak


9 Kasım 2013 Hikmet Okumuş Fluent NHibernate

MS Sql bağlantısı için aşağıda bulunan Class' ı projemize ekleyelim.
  public class NHibernateHelper
  {
    private static ISessionFactory _sessionFactory;
    private static ISessionFactory SessionFactory
    {
      get
      {
        if (_sessionFactory == null)

          InitializeSessionFactory();

        return _sessionFactory;
      }
    }

    private static void InitializeSessionFactory()
    {
      _sessionFactory = Fluently.Configure().Database(MsSqlConfiguration.MsSql2008
        .ConnectionString(@"Server=ServerAdi;initial catalog=DatabaseAdi; user=KullaniciAdi;password=Parola;").ShowSql())
        .Mappings(m => m.FluentMappings.AddFromAssembly(typeof(Program).Assembly))
        .BuildSessionFactory();
    }

    public static ISession OpenSession()
    {
      return SessionFactory.OpenSession();
    }
  }
Projeye yukarıda bulunan Class' ı ekledikten sonra database bağlantısını açmak gerekmektedir. Bağlantıyı açmak için aşağıdaki kodu ekleyelim.
var Session = NHibernateHelper.OpenSession();
Bu şekilde bağlantımızı açmış olduk. MS Sql için Fluent NHibernate' i bu şekilde kullanabilirsiniz.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle