DevExpress ASPxDateEdit Set Date Client Side

30.12.2016 Hikmet Okumuş 876 0 DevExpress Web


Merhaba arkadaşlar,

ASPxDateEdit kontrolüne client tarafında tarih setlemek için 2 yöntemi kullanabilirsiniz. Bunlar "SetText" ve "SetDate" fonksiyonlarıdır. SetText yöntemi için string bir tarih değeri, SetDate için "Date" tipinde bir tarih değerini argüman olarak göndermemiz gerekmektedir. Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir.
      < dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">        
      < /dx:ASPxDateEdit>
		
			//Text
			dateEdit.SetText("30.12.2016");
			
			//Date
			var date = new Date(2016, 12, 30);
			dateEdit.SetDate(date);
		

Başarılar dilerim.
Yorum