DevExpress ASPxDateEdit Today & Clear Button Text Change

29.12.2016 Hikmet Okumuş 932 0 DevExpress Web


Merhaba arkadaşlar,

ASPxDateEdit kontrolünde tarih paneli üzerindeki butonların textleri varsayılan olarak ingilizce gelmektedir. Text ifadesini değiştirmek için CalendarProperties özelliği kullanılmaktadır. "Today" için TodayButtonText, "Clear" için ClearButtonText özelliklerini setlemek yeterli olacaktır. Örnek olarak değerlerin türkçe karşılıklarını setleyelim.
      < dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
        < CalendarProperties TodayButtonText="Bugün" ClearButtonText="Temizle">
        < /CalendarProperties>
      < /dx:ASPxDateEdit>
		

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.
Yorum