DevExpress ASPxDateEdit Show Hide Today & Clear Button

29.12.2016 Hikmet Okumuş 878 0 DevExpress Web


Merhaba arkadaşlar,

ASPxDateEdit kontrolünü sayfaya eklediğimizde varsayılan olarak "Today" ve "Clear" butonları panel üzerinde görünmektedir. Bazı durumlarda butonları gizlemek isteyebiliriz. Bu işlem için CalendarProperties özelliğinden yararlanılacaktır. Özelliğin "Show" ile başlayan elemanlarına göz attığımızda "Today" ve "Clear" haricinde başka özellikleride aynı mantıkta gösterip / gizleyebilirsiniz.
	
        < dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
        < /dx:ASPxDateEdit>
	

www.hikmetokumus.com

< dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
	< CalendarProperties ShowTodayButton="false" ShowClearButton="false">
	< /CalendarProperties>
< /dx:ASPxDateEdit>

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.
Yorum